Видове жалби

Жалби, подадени до съдилищата по решения, които не са влезли в сила от съдилища с обща юрисдикция по граждански или наказателни дела, се разделят на два вида: обжалване и касация.

Жалбата може да се подаде единствено по решението на мирния съдия, което все още не е влязло в сила. Резултатът от жалбата е спиране на влизането в сила на обжалваното решение и преразглеждане на делото в неговата цялост (с пълно обжалване) или преразглеждане на делото по доводите на жалбата (с непълна жалба).

Съветваме ви да подхождате внимателно към подготовката на жалбата, която, наред с другото, трябва да съдържа указание за обжалваното решение, аргументите на жалбата, искането на жалбоподателя и списък на приложените документи.

Жалба срещу съответното решение на съдебния орган се подава до съдебния орган, издал решението. След това, в срок от три дни от датата на получаване на жалбата, този съдебен орган трябва да го изпрати на по-висша инстанция. Препоръчваме да не се забавя подаването на жалбата, като се има предвид, че жалбата може да бъде подадена само преди изтичането на десетдневния срок от датата на вземане на мотивираното решение в пълен размер, в противен случай жалбата няма да бъде приета.

Касационната жалба е протест, обжалване или отмяна на съдебно решение в по-висша инстанция. Касационни жалби могат да се подават по решения на съдилища, постановени на първа инстанция, с изключение на решенията на мировите съдии, които се обжалват по жалба.

Крайният срок за подаване на касационна жалба също е 10 дни от датата на вземане на мотивираното решение в пълен размер. Касационната жалба се подава чрез съдебния орган, който е взел решението. Ако срокът за подаване на касационна жалба е бил пропуснат, можете да излезете от ситуацията, като подадете в съда молба за възстановяване на пропуснатия срок, без да посочвате в нея причината за пропускане на дължимия срок.

Жалбата, включително, трябва да съдържа информация за обжалваното решение, името на съда, който е взел решението, доводите на жалбата и списъка на материалите, приложени към жалбата.

Не забравяйте, че успехът ви в съдебния процес зависи от правилната подготовка и своевременното подаване на жалба. Нашите адвокати са винаги готови да ви съдействат при изготвянето на жалби и касационни жалби, като по този начин допринасят за обжалване на съдебно решение.

Три вида жалби

За съжаление, голяма част от това, което чувам, е жалба. Чувам хората да „хленчат“ за забавени полети и неудобни места; бизнесмени по телефона разбиват своите колеги или работници. Има много проблеми: лошо време, войни, ужасни икономически показатели, любопитни роднини и счупени кости. Може да получите впечатлението, че краят на света е дошъл.

Психология на оплакванията

Ако се оплаквате толкова зле, защо е толкова често? Има много проучвания за оплаквания: какво е то и кога и защо се случва. Първо, жалбите са само оплаквания. Има вербални оплаквания: например, вие и вашият съпруг дойдохте в ресторант и ви дадоха ужасна вечеря, така че се оплаквате на управителя. Или може да бъде направено писмено, например чрез попълване на онлайн формуляри за обратна връзка на потребителите. Но само жалбите на потребителите са малко по-различна ситуация.

Оплакванията обикновено възникват след отрицателна ситуация. Задръстванията са по-лоши от очакваното, филмът не отговаря на вашите очаквания, изпълнителят е свършил работата лошо и т.н. Разбира се, говорим не само за ситуации, но и за лични фактори. Ще забележите, например, че някои хора се оплакват, а други се въздържат от това. Съществува известен „праг на оплакването“, който трябва да бъде достигнат, преди някой да реши да мърмори.

Този праг все още се проучва, но вероятно има много аспекти. Един аспект може да бъде „точката на контрол” или каква степен на контрол се чувства човек в дадена ситуация. Например, ако авиокомпанията загуби куфара си, вероятно ще подадете жалба, защото смятате, че уведомяването ви за проблема ще ви помогне да го решите. Може да има и други лични фактори, като толерантност към конфликти, възраст и желание да се представите в положителна светлина.

Видове жалби

Трябва да разберете, че има различни видове жалби (и тези, които се оплакват).

Първите са тези, които винаги са недоволни от всички. Те се наричат ​​хронични жалбоподатели. Те са склонни да мислят за проблеми и да се фокусират върху неуспехите. Някои проучвания показват, че упоритите оплаквания могат да „променят“ мозъка, така че те да се вкоренят и да станат навик. Разбира се, можете да опитате отново да преструктурирате мозъка в посока на позитивно мислене, но най-вероятно хроничните жалбоподатели ще отхвърлят тази идея като несъстоятелна.

Вторият тип оплакване е отделянето на пара. Тя изразява емоционално недоволство. Хората, които са склонни да изпускат пара, най-често се фиксират върху себе си и своите негативни преживявания. Показвайки своя гняв, неудовлетвореност или разочарование, те търсят внимание от събеседника. За тях е важно да ги слушат и съжаляват, докато тези хора отхвърлят всички препоръки и съвети, адресирани до тях. Те не се нуждаят от вашия съвет: най-важното, което им обръщате.

Основният недостатък на оплакванията е, че те намаляват настроението на хората. В една поредица от проучвания учените проследяват настроенията на хората преди и след изслушване на жалбата. Както се очакваше, след слушане на оплаквания, хората се чувстваха по-зле. Освен това жалбоподателят също се влоши!

Как да се оплакват

Последният тип жалба е известен като „инструментално (дори полезно по някакъв начин) оплакване“ и се отнася до разрешаването на проблеми. Когато спорите със съпруга си за овърдрафт по кредитна карта, това може да бъде инструментална жалба. Особено ако обръщате внимание на значимостта на проблема, важността на промяната и искате да създадете общ план за действие. Едно проучване показва, че тези жалби представляват по-малко от 25% от всички жалби.

В едно проучване е установено, че щастливите хора се оплакват по-малко. Изследователите също така разгледаха доказателства, че щастливите хора са по-внимателни. Те предполагат, че по-веселите хора вероятно ще се оплакват по-внимателно - по-стратегически, ако щете - и с конкретна цел. Когато се разглежда този метод, се появява приблизително ръководство за жалби:

 • мислите за някакъв вид утвърждаване или друга положителна стратегия, която може да бъде по-ефективна от жалбата;
 • Само се оплаквайте, ако смятате, че това ще засегне реални и положителни промени;
 • да се оплакват възможно най-малко; дори когато се оплаквате, нека това не повлияе на настроението ви;
 • Най-добрият начин да намалите оплакванията в живота си е да общувате по-малко с тези, които се оплакват.

Как да подадете жалба?

Днес никой от нас не е имунизиран от конфликтни ситуации. Много от тях са изправени пред грубостта на продавачите, лошото качество на работата на управляващото дружество или неплащането на заплатите от страна на работодателя.

Какво да правим в тази ситуация? Къде да се свържем? Как правилно да поискате да се отстранят нарушенията и да се подаде жалба? Тази статия ще ви помогне да отговорите на тези и други въпроси.

Какви са оплакванията?

Жалбата е едно от най-ефективните правни средства за защита. Но повечето хора имат трудности при писането му. Изискванията за регистрация зависят от това къде отива. Най-често жалбите се адресират до следните организации:

 • На съда;
 • До прокуратурата;
 • За правителствени агенции;
 • Местни власти;
 • В магазини, търговски предприятия и други малки организации.

Обикновено съдебните жалби се изпращат за обжалване на решение на съдия. Те са много сходни по форма с „искове”, но исканията изискват съдебни процеси на различно ниво, отколкото жалби за работата на съда - жалби от касационна жалба.

По-добре е да се оплакват от незаконни действия или бездействия на предприятия и техните ръководители към държавни органи. Например, когато се сблъскате с грубост в болница, можете да се оплачете на Министерството на здравеопазването. Как да направите жалба срещу лекар може да намерите в тази статия.

Важно: Също така искът може да бъде оставен в книгата за жалби на институцията, чиито услуги не отговарят на вашите изисквания. Според Закона "За защита на правата на потребителите" във всеки магазин трябва да има книга с коментари и предложения.

Кога имаме право да се оплакваме?

В повечето случаи законът за жалбите ще бъде от страна на жалбоподателя. Но по каква причина можем да направим това? Има много такива ситуации.

Например продажбата на нередовни стоки в магазина, грубостта на персонала, забавеното изпращане, отказът да се започне наказателно производство, лошото качество на чешмяна вода или строителния шум.

Всичко това е нарушение на закона и имате пълно право да подадете жалба.

Защо е важно да се напише жалба?

Изправени пред незадоволително обслужване, мнозина затварят очите си за това. Какъв е смисълът да напишете жалба, ако тя не помогне? Това не е съвсем вярно.

Често жалбата е единственият начин за премахване на произвола и възстановяване на справедливостта. Необходимо е само да се положат малко усилия за правилно подаване на иск. Тогава това ще увеличи шансовете ви за неговото разглеждане.

Как да напишете жалба и къде да я подадете?

Първо трябва да решите в каква форма ще бъде подадена жалбата: писмено или устно. Законът за процедурата за обжалване на гражданите на Руската федерация подробно описва плана за работа с двата вида заявления.

Устната форма е по-удобна, когато се свържете с диспечерската служба по телефона или лично с ръководителя на организацията. Но подобни оплаквания може да отнемат повече време, защото съгласието да се срещне с един служител не е толкова лесно.

Писмената жалба все още е най-ефективна. По правило те се пишат на ръка или се съставят в електронен формат.

Законът не предвижда конкретни правила за обработване на жалби. Трябва обаче да спазвате правилата за бизнес кореспонденция.

Изброяваме основните изисквания за изготвяне на жалба:

 • Името на организацията, на която е подадена жалбата;
 • Информация за жалбоподателя (фамилия, име, бащино име, телефон за връзка);
 • Същността на проблема във връзка с който е написано искането; описание на ситуацията;
 • Изисквания на жалбоподателя;
 • Дата и подпис.

Примерна жалба

Примери и образци на различни жалби са дадени по-долу, можете да ги свалите тук.

Как да подадете писмена жалба и какво да направите след това?

В зависимост от проблема, писмена жалба може да бъде подадена до различни органи. Тя може да бъде взета на личния прием на кандидата. Можете да го изпратите и по пощата, чрез Интернет: на официалния сайт на институцията или на портала на държавните и общинските служби.

Всяко обжалване пред длъжностно лице или държавна агенция подлежи на задължително преразглеждане. Съгласно Закона за реда за обжалване на гражданите на Руската федерация, всяка жалба се разглежда в 30-дневен срок от датата на нейното получаване.

Административна жалба и производство по нея. Видове жалби:

Общи. Всеки гражданин, всеки орган, съд.

Специален. Ограничено до конкретни отрасли. Например производството за административни нарушения, дисциплинарни действия.

Административно. Служеше на държавни органи, на местните власти

Съд. Служи в съда.

Процедурата за подаване и разглеждане на общи и административни жалби се регламентира от Федералния закон от 2.05.2006 г. "За реда на разглеждане на жалбите на гражданите".

Крайният срок за подаване на обща административна жалба не е определен (можете да подадете жалба по всяко време).

Общата административна жалба може да бъде подадена от всеки гражданин както в защита на техните интереси, така и в защита на интересите на другите. Общата административна жалба се подава в държавните (общински) органи.

Видове общи административни жалби:

Електронна поща за обществени информационни системи (електронна поща, може би)

Изисквания за писмена жалба (жалба):

Капачката посочва името на органа, пълното име. официален.

Показва се пълното име. пощенски адрес на кандидата

В крайна сметка - изискването за възстановяване на нарушените права.

Личен подпис и дата.

Ако фамилията и пощенският адрес на гражданина не са посочени, жалбата е анонимна, отговорът не е даден. Ако то съдържа информация за престъпление или престъпление, тогава то се изпраща на компетентния оторизиран орган.

Ако в жалбата има обиди или нецензурни думи, жалбата не се разглежда.

Ако съдържанието на жалбата не може да бъде прочетено, няма и отговор.

Ако гражданин е подал многократно жалба до държавен орган и е бил многократно отговарял на жалби, държавният орган има право да прекрати кореспонденцията с този гражданин (за който се уведомява жалбоподателят)

Властите не могат да вземат предвид размера на щетите. Това се отнася и за исковата процедура.

25.09.2007 Жалба.

Жалбата се подава до държавния общински орган, който може да реши проблема, посочен в жалбата (въпроси, повдигнати в жалбата).

Ако жалбата е подадена до некомпетентен орган, в 7-дневен срок от регистрирането на жалбата жалбата се изпраща до органа на упълномощеното за разглеждане длъжностно лице, като задължително се уведомява за него.

Ако решаването на въпроси попада директно в компетенциите на няколко органа, тогава органът, на когото е получена жалбата, се прави копие от жалбата и се изпраща допълнително на всеки орган, упълномощен да го разгледа.

Всяка жалба на гражданин, включително жалба, подлежи на регистрация.

В държавния орган, където е изпратен, регистрацията се извършва в 3-дневен срок от датата на получаване на жалбата до държавния орган.

Това действие има правна стойност. От деня на регистриране на жалбата се изчислява времето за разглеждане на жалбата.

Срокът за разглеждане на жалбата е 30 дни от датата на регистриране на жалбата.

В изключителни случаи срокът може да бъде удължен с още 30 дни, за които е уведомен гражданин.

Удължаването на срока трябва да бъде разумно (например, ако се изисква допълнителна проверка на жалбата.

Срокът за подаване на жалба не е определен (по всяко време той може да подаде жалба, заявление до държавен орган).

След разглеждане на жалбата по същество от държавен орган му се дава отговор.

Документът е подписан от ръководителя на държавната общинска администрация.

Отговорът на жалбата трябва да бъде в писмена форма, дори ако жалбата е получена чрез обществени информационни системи.

Отговорът на жалбата се изпраща на посочения в жалбата пощенски адрес.

Какво представлява жалбата?

Образци на жалби до различни инстанции

ИЗТЕГЛЯНЕ на образци на жалби могат да бъдат на следните връзки:

Как да подадете жалба правилно

Често агенциите за контрол и правоприлагащите агенции публикуват на собствените си страници в интернет образци, които позволяват на гражданите да пишат правилно жалба.

Няма специални изисквания за подаване на жалба. Тя може да бъде съставена на ръка или на компютър.

Най-важното е, че включва следното:

 • описание на конкретните настъпили нарушения;
 • лична информация за гражданин, компания или длъжностно лице;
 • доказателствена база (документи, видеозаписи или аудиозаписи);
 • контакти, които ще ви позволят да изпратите отговор за лечението.

Ако жалбата е изпратена не в документален, а в електронен вид, трябва стриктно да следвате инструкциите на уебсайта на институцията и да въведете точната информация в полетата на съответните формуляри.

Общите съвети за изготвяне на документ са следните:

 • в горната дясна част трябва да посочите името на организацията, до която е изпратена жалбата, както и информация за длъжностното лице;
 • като името е поставено думата "жалба". Под него трябва да изясните основата, на която е написан документът. Например „жалбата срещу бездействието на съдия-изпълнителя“;
 • основният раздел трябва да бъде посветен на разказване на ситуацията;
 • освен това е необходимо да се посочат доказателствата;
 • заключителната част посочва искането за анализ на жалбата и предприемане на необходимите мерки;
 • в дъното на датата и подписа.

Внимание! Нашите квалифицирани адвокати ще ви помогнат безплатно и денонощно за всякакви въпроси. Научете повече тук.

Законодателна основа

Жалбата може да бъде изразена в широк списък от заявления на физически и юридически лица. Те се предават на административните органи, правоприлагащите органи, надзорните органи, съдилищата.

Поради разликата в правилата за изготвяне на документите документите се различават значително.

За да не направите грешка в писмена форма, трябва да анализирате редица правни актове:

 • Федерален закон от 02.05.2006 г. N 59-FZ;
 • Граждански процесуален кодекс;
 • Кодекс за административното правосъдие;
 • Арбитражен процесуален кодекс;
 • Наказателно-процесуален кодекс;
 • Федерален закон "За прокуратурата на Руската федерация";
 • правила, инструкции, правила, установени от държавните органи.

Не забравяйте! Съществува практика на издаване на административни разпоредби. Те включват разпоредбите на различни актове, те съдържат образци на жалби, в допълнение, те описват подробно механизма на действията на бюрокрацията.

Посочените по-горе правни актове всъщност представляват основата, която дава насоки за правилното създаване на жалби.

Жалба: правна концепция

Жалбата е документ, който съдържа информация за нарушение на правата на заявителя. Той се изпраща до държавни агенции или обществени организации. Всъщност жалбата е един от най-ефективните методи за защита на интересите на засегнатото лице.

Такива жалби могат да действат и като превантивна мярка. Често целта на жалбата е да се активизира разглеждането на случая от компетентните органи и организации.

Гледайте видеоклипа. Как да напишем жалба:

Какви видове жалби съществуват

В зависимост от възможността за създаване на жалба, тя може да бъде разделена на два типа:

 • орално;
 • в писмена форма.

Вторият тип е по-ефективен, тоест допринася за постигането на по-голям резултат.

Например жалбите могат да включват следните жалби:

 • за възстановяване на правата;
 • относно прилагането на мерки спрямо лица, извършили нарушение;
 • обжалване на решения на определен орган.

Моля, обърнете внимание! Въпреки разнообразието на съдържанието на документалните жалби, целта във всички случаи е една и съща - да се намери справедливост, да се защитят собствените им права.

Кога и къде да подадете жалба

Ако на гражданин изглежда, че някоя институция е нарушила правата му, той има право да се оплаква от него.

Такива нарушаващи органи могат да бъдат:

 • всички органи, които принадлежат към публичната администрация;
 • местната власт;
 • организация.

Методи за представяне

Има три възможности за подаване:

 • по пощата;
 • на личен прием;
 • чрез представител.

В практическа област подаването на документи е възможно с помощта на куриер, но това не е разрешено във всички случаи.

Най-добре е изпращането на писмо с известие. Той ще потвърди получаването на жалбата от адресата. Изпращането с известие улеснява директната доставка до изискваната институция.

Личното подаване се извършва в офиса в съответствие с графика. Ако се извършва лично назначаване, често жалбата се предава директно на компетентния служител. Получателят трябва да постави своя подпис и дата на копията, за да потвърди, че жалбата е получена.

Представителят оперира с пълномощно. Тя трябва да бъде издадена или в управляващото дружество, или в нотариалната кантора.

Важно е! Има възможност за изпращане на жалба чрез Интернет. В някои случаи обаче е необходим електронен подпис, за да се потвърди автентичността на електронната жалба. Така например претенциите се подават чрез интернет.

Жалбите се изпращат на интернет страницата на държавния глава в интернет без никакви специални изисквания, като това става и на уебсайтовете на МВР, Федералната служба за съдебни изпълнители, прокуратурата и други държавни органи.

Неоснователна жалба

Законът позволява на гражданите да подават жалби до институции или надзорни органи в ситуации, когато им се струва, че техните права са нарушени. Въпреки това не всички случаи на жалби изглеждат оправдани.

Има някои признаци, които позволяват подаването на жалбата до неоснователни жалби:

 • жалбата не включва указание за основание за недоволство;
 • жалбоподателят не е представил доказателства като доказателство за своите обвинения;
 • текстът съдържа неправилна информация;
 • Жалбата може да се счита за неразумна в случая, ако инспекцията, извършена по предявените в него претенции, не е открила нарушения.

Обърнете внимание! В определени ситуации неоправданото лечение може да се счита за клевета. Ако съдържа явни клеветнически съображения, на неговия автор могат да бъдат наложени наказателни санкции.

Днес жалбата е качествен универсален метод за борба на гражданите за собствените им права и свободи. Но за да бъде този метод полезен, а не само удовлетворяването на неговото компилиране, заявителят трябва да се придържа към правилата за писане и да подхожда правилно към избора на органа, на който ще бъде изпратена жалбата.

Мога ли да подам жалба анонимно

Съвременното законодателство изисква от гражданите да подават личните си данни в жалбите. Има обаче изключения от това правило.

Ако е необходимо, можете да изпратите жалба до държавните органи в анонимен режим:

 • уведомява надзорните органи за нарушения на нормативни актове;
 • разказват факти за корупционни дейности;
 • съобщават за предстоящо престъпление или планиран терористичен акт.

Анонимна жалба може да бъде заявена устно чрез телефонна линия за помощ или писмено.

Изготвянето на жалбата, което се изпраща по пощата или по факс, трябва да отговаря на стандартните изисквания.

Жалбата трябва да съдържа:

 • наименование на институцията и информация за длъжностното лице, към което е адресирана жалбата;
 • конкретно описани факти;
 • емоционален разказ за събитията.

Не забравяйте! За обжалване трябва да се приложат доказателства. Анонимната жалба може да бъде оставена неподписана или оставена под текста на фиктивно име.

Някои институции позволяват на гражданите да изпращат анонимни жалби в интернет. По този начин е възможно да се съобщават на компетентните органи нарушенията на нормативни актове, случаи на корупционни действия или планирани престъпления.

С подаване на жалба заявителят може да предостави невярна информация в електронен вид на сайта на институцията. Трябва да сме подготвени за подобни жалби.

Гледайте видеоклипа. Съвети на съвета за изготвяне и подаване на жалба:

Жалба. Как да напишете жалба. Какви са оплакванията. Къде мога да напиша жалба.

Въз основа на действащото законодателство на Руската федерация не е установена законова форма на жалба, независимо от мястото на подаване на жалбата, до държавни или общински органи, ръководството или ръководителите и др. Но има общи изисквания, които са установени от самото общество и от реда в обществото и по време на бизнес кореспонденция.

 1. Струва си да си припомним, когато пишете жалба. Не можете да използвате, злоупотребявате, а не регламентирате, да обиждате или да унижавате никого в жалбата.
 2. Всъщност жалбата трябва да бъде написана, така че по-късно тя да не бъде оставена без разглеждане и да не лиши гражданите от правото да обжалва пред съда или ако жалбата е подадена пред съда, така че гражданинът да не бъде лишен от правото да се яви пред съда.
 3. Необходимо е внимателно да се обърне внимание при съставянето на жалба, на която е написана жалбата, от кого е написана жалбата и т.н.
 4. Необходимо е да се следи коректността при писане на оплаквания, синтаксис, пунктуация, пунктуация, случай.

Примерна жалба.

До (заглавие или заглавие) ______________

Текстът и същността на самата жалба ________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

От "__" _____________2016 г., пълно име ____________________________

Писане на колективна жалба.

Разликата между колективна жалба и жалба е, че колективна жалба се подава от група лица по един въпрос, а не от един жалбоподател. Това оплакване може да бъде от съседи, работници или просто групи от хора, които са ангажирани в едно и също дело при същите обстоятелства. Колективно оплакване ще бъде всяка жалба, че група лица ще пишат, в една ситуация или в един случай. Сам по себе си образец на колективна жалба не се различава от жалба, тъй като няма разпоредби, които да регулират написването на колективна жалба. Само общите правила трябва да се следват по същия начин, както при писане на жалба.

Колективно оплакване (образец)

До (заглавие или заглавие) _____________

Текстът и същността на самата жалба __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

От "__" _____________2016

Какво е важно да се помни за жалба или колективна жалба.

Когато пишете жалба или колективна жалба, не забравяйте, че при подаването трябва винаги да пазите втората примерна жалба или колективна жалба, за предпочитане с бележка, че жалбата Ви е приета за разглеждане. Ако жалба или колективна жалба е изпратена по пощата, не забравяйте да запазите разписка от пощенската служба за изпращане на писмо, за предпочитане със списък с прикачени файлове. Тъй като след приемането, длъжностните лица или държавните органи не винаги искат да отговорят на жалби, получени от граждани и за да могат впоследствие да предявят или обжалват отговора на държавни органи или длъжностни лица, първо трябва да докажете, че сте подали жалба или колективна жалба че съдържанието му е точно това, което твърдите.

Какво да направите, ако не приемете жалба или не отговорите на жалба или колективна жалба.

В съответствие с действащото законодателство длъжностните лица и държавните органи са длъжни да отговорят на жалби, изявления, жалби на граждани в рамките на 30 дни, а на иск в 10-дневен срок. Ако жалбата не бъде пренебрегната от никого, можете да подадете жалба до органите по-горе и да подадете жалба до по-висшите органи, ако жалбата не бъде отговорена и не са предприети действия.
Помощ при подготовката на жалба или колективна жалба, както и ако те отказват да приемат жалба или колективна жалба и ако не реагират и не предприемат действия по жалбата или колективната жалба.
За да се консултирате и да се запишете за консултация, моля, обадете се на правната телефонна линия на 8-800-777-32-63.

оплаквания

Подаването на жалби срещу действия или действия на длъжностно лице или организация е едно от правата, гарантирани на гражданите от Конституцията. Освен това, в зависимост от спорната ситуация, може да се подаде жалба преди подаване на иск или административен иск, едновременно с него или по време на разглеждането на делото.

Сайтът съдържа примери за жалби и препоръки за съставянето им на различни теми. От жалби до държавна агенция до жалби за поща, детска градина, застрахователна организация и др. За разлика от досъдебните искове, задължението за подаване на жалба не е предвидено в закон. В същото време подаването на такъв документ не само може да разреши възникнал индивидуален спор, но и да повлияе на практиката на прилагане на закони или на професионална дейност.

Жалба, като средство за досъдебно уреждане на спор

Какви са оплакванията? От една страна, подаването на жалба обикновено се свързва с намерението да се разбере ситуацията и да се помогне на жалбоподателя. От друга страна, да се прилагат мерки на влияние върху нарушителя - служител или служител.

Подаването на писмена жалба задължава получателя на жалбата да отговори на всички поставени в документа въпроси. Жалбата може да се използва като средство за изготвяне на иск - след подаване на жалба до прокуратурата, Федералната служба за надзор на защитата на правата на потребителите и други държавни органи, отговорът ще бъде последван от обяснение на закона.

Копие от жалбата и отговорът в случай на връщане в съда по-късно ще стане приложение към исковата молба и може да се използва като доказателство по гражданско дело. Бездействие или действия на длъжностни лица, чието поведение е станало основание за подаване на жалба, могат да бъдат обжалвани пред съда чрез подаване на административен иск.

Подаване и разглеждане на жалба

За да подадете жалба, изберете темите, които ви интересуват, и подгответе доказателства. Всяка жалба трябва да бъде обоснована, следователно позоваванията на регламенти ще бъдат от значение. Ако има трудности при избора на нормативни документи, можете да получите правна консултация на сайта.

Сега, почти във всеки случай, жалба може да бъде подадена по електронен път чрез попълване на формуляра на уебсайта на адресата. Във всеки случай препоръчваме да се придържаме към образците на дадените примери, за да разгледаме жалбата по същество. Официалното разглеждане на жалба, нарушението на процедурата и сроковете за разглеждане могат да доведат до отговорни длъжностни лица.

ВИДОВЕ ПРАВНИ ЖАЛБИ

Законът нарича жалби на граждани на съдебни жалби и съдебни дела, а общото наименование - съдебна жалба - е в известна степен условно. Sredioonihoomozhnooovydelitoozhaloby:

 • 1. жалби срещу административни актове, разглеждани от административно правосъдие;
 • 2. оплаквания от прокуратурата;
 • 3. касация;
 • 4. надзор.

Тези оплаквания на гражданите са юридически факти, които предизвикват механизма на правосъдието и резултатът от разглеждането на който е акт на правосъдие, решаващ съдбата на наказателно или гражданско дело, образувано по жалбата.

Понастоящем е необходимо да се посочат две възможности за обжалване в съда: в съответствие с общото право и на основата на специални правила. Съответно има общи и специални жалби от съда.

Правните жалби на гражданите могат да бъдат разграничени по адресати: в съдилища с обща юрисдикция, в арбитражни съдилища и в конституционни (законови) съдилища.

Обжалването на обичайното право към съдилищата с обща юрисдикция се урежда от Закона на Руската федерация „Обжалване пред Съда на действията и решенията за нарушаване на правата и свободите на гражданите“. В съответствие с този закон всеки гражданин има право да подаде жалба до съда, ако прецени, че неговите права и свободи са нарушени от незаконни действия или решения на държавни органи, местни власти, институции, предприятия, обществени сдружения, длъжностни лица и държавни служители.

Колективни и индивидуални искове (решения) могат да бъдат обжалвани пред съда, в резултат на което:

 • а) нарушават се правата и свободите на гражданите;
 • б) създадени са пречки за гражданите да упражняват своите права и свободи;
 • в) неправомерно е наложено на гражданина каквото и да е задължение или той е незаконно доведен до отговорност.

Съдилищата разглеждат жалби срещу действия (решения), които нарушават правата и свободите на гражданите, с изключение на онези, за които законодателството предвижда различна процедура за обжалване.

Гражданинът има право да подаде жалба срещу действия (решения), които нарушават неговите права и свободи, или пряко пред окръжния съд, или на орган, институция, предприятие или сдружение, обществено сдружение, служител, който е по-висш по реда на подчинение. Административната жалба трябва да бъде разгледана в рамките на един месец. Ако на гражданин е отказана жалба или не е получен отговор в срок от един месец от датата на подаването му, той има право да подаде жалба до съда [8, с. 234].

По закон съдебната жалба може да бъде подадена от гражданин, чиито права са нарушени, или от негов представител, както и по искане на гражданин от упълномощен представител на обществена организация или трудов колектив.

Жалбата се изпраща по преценка на гражданина или до съда по мястото му на пребиваване, или до съда по местонахождението на ответника.

По същия начин един войник има право да обжалва пред военен съд жалба за действията (решенията) на военните власти и военните служители, нарушаващи неговите права и свободи.

Административна жалба: понятие. знаци, типове

Административна жалба: понятие. знаци, типове. Жалба.

Правото на гражданите на закрила е правото на обжалване на незаконни действия и решения.

1) Административни жалби - жалби, подадени до органите на ЗЗ срещу действия и решения на представители на ЗТ.

2) Съдебна жалба.

Административната жалба е от два вида:

- общата административна жалба, регламентирана от Федералния закон за процедурата;

- специални, регулируеми от други NPA.

Характеристики на общата административна жалба:

1) може да бъде връчен на всяка възраст (доста елементарен административен капацитет);

2) Руското законодателство не определя крайни срокове за упражняване на правото за подаване на обща административна жалба;

3) е установена специална нужда от административна жалба; връчено на по-висш официален или по-висш орган по отношение на лицето, чиито действия са обжалвани.

Същевременно е налице пряка забрана за подаване на жалба за разглеждане на онези, чиито действия са обжалвани.

Разлика на общата административна жалба от други видове жалби:

1) в жалбата се посочва наличието на правен спор, който поставя особени изисквания по отношение на процедурната форма на разглеждане на този вид жалба: процедурата за административна жалба следва да се движи в същата посока като съдебния контрол.

2) за този вид обжалване се изисква да определи по-точно и подробно юрисдикцията на тяхната жалба, като вземе предвид различни аспекти на подчинеността на обществената услуга.

Има ситуации, в които органите са в двойна подчиненост (организационно и функционално), това законодателство не регулира.

3) откриването на спор от гражданин предполага по-подробен механизъм за изпращане, регистриране и подаване на спор по жалба.

4) за жалбата трябва да се определят видовете и формите на решенията, както и основанията за тяхното приемане.

5) за жалбата е необходимо да се определи процедурата за изпълнение на решението.

В резултат на това възниква ситуация, при която образуването на административна жалба е изключително неефективно и не осигурява ефективна защита на правата и законните интереси на гражданите и организациите.

1) административната жалба се различава от съдебната в относителната си простота и по-ниските разходи. Предполага се, че неоспоримите случаи не трябва да стигат до съда.

2) административна жалба е средство за упражняване на контрол върху ръководителите на държавните органи върху дейността на техните подчинени. Самото наличие на определен брой оплаквания може да е сигнал, че не всичко е наред в дейността на това лице.

3) само в рамките на образуването на административна жалба е възможно да се разглеждат въпроси относно целесъобразността на решенията или действията, предприети от служител на държавната власт. Това е фундаментална разлика. Съдебната процедура проверява само законосъобразността, а не целесъобразността (до каква степен се отчита положението на жителите? Когато става въпрос за съд в двора).

4) ЗТ често са в състояние по-ефективно от съдебната система да разрешават спорове, свързани с необходимостта от оценка на технически, технологични, екологични и други фактори, оценката на които изисква специални познания.

Следователно трябва да има започване на административна жалба.

Специална административна жалба

Знаци (и в същото време разлики от общото AF):

1) специална административна жалба винаги се урежда от отделни правни актове.

Както в тези, така и в други области, процедурата за разглеждане на общата административна жалба е неефективна.

Или, ако случаят е труден, например, той включва предоставянето на финансови ресурси по усмотрение.

2) Специална административна жалба може да бъде подадена само от строго определени лица и по правило тези лица трябва да бъдат участници в съответните правни отношения.

Например, подаване на жалба срещу заповед за административна отговорност.

3) Специална административна жалба се подава в точно определен орган или длъжностно лице.

Жалбата се подава до лицето, чиито действия са обжалвани, и я прехвърля под юрисдикция.

4) винаги се пише специална административна жалба.

Освен това често съществуват изисквания за прилагане на определен списък от документи, които имат за цел да докажат, че дадено лице е участник в съответните правни отношения; или събира информация, необходима за разрешаване на по-сложен случай от естество.

5) освен посочване на адресата на жалбата и личните данни на лицето, което подава заявлението, се установяват изисквания за посочване на друга информация в жалбата.

Например подробностите за решението.

6) за всяка специална административна жалба има свой срок за разглеждане.

Като правило термините са съкратени.

7) по отношение на жалбите, като правило се съставя специален списък на решенията.

Да отмени решението изцяло или частично, да вземе ново решение, да го изпрати за разглеждане и т.н.

194.48.155.252 © studopedia.ru не е автор на публикуваните материали. Но предоставя възможност за безплатно ползване. Има ли нарушение на авторските права? Пишете ни Свържете се с нас.

Деактивиране на adBlock!
и обновете страницата (F5)
много необходимо

Видове жалби. Обект на жалба.

Жалба е жалба от участник в наказателното производство до упълномощено лице за нарушаване на неговите права и интереси, защитени от закона, с искане за възстановяване.

Обект на жалба:

- участниците в наказателния процес, както и лицата, чиито интереси са засегнати от взетите решения, имат право да обжалват всяко действие или бездействие на органа за разследване, разследващия, следователя, прокурора и съда на всеки етап от наказателния процес.

Правото на обжалване трябва да бъде изяснено от длъжностните лица (следователя, следователя, прокурора и съдията, провеждащ наказателно производство).

Право на обжалване имат както физическите, така и юридическите лица, които считат, че техните законни интереси са нарушени при прилагането на наказателно-процесуалното право.

Жалби могат да произтичат от заподозрения, обвиняемия, неговия защитник и законния представител, жертвата и неговия защитник, гражданския ищец, гражданския ответник и техните представители, както и от експерт, специалист, преводач, други граждани, които са участвали или не са участвали в наказателния процес, заинтересовани предприятия, институции и организации.

Видове жалби:

Жалбите могат да бъдат както писмени, така и устни.

Устните жалби се записват в съответните отделни процесуални документи във формата, в която е подадена жалбата, но по такъв начин, че да се изясни какви конкретни действия или решения обжалва лицето. Процедурният документ е подписан от заявителя и от лицето, което е приело жалбата. Възможността за подаване на устно оплакване е свързана с факта, че не всички лица, участващи в сферата на наказателното производство, притежават достатъчна правна грамотност. Следователно задълженията на длъжностното лице, което получава устната жалба, включват помощ при правилното изпълнение, обяснение на написаното, запознаване с крайния резултат, предоставяне на копие на заявителя с подходяща регистрация на приемане и посочване на датата.

ЖАЛБА ДО СЪДА, CO CO.

Жалбата срещу решението на следователя по чл. 124 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация

Жалбата срещу решението за отказ за образуване на наказателно дело съгласно чл. 124 НПК.

Жалба по чл. 125 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация за признаване на заповед за обиск като незаконна

Жалба до съда за решението за образуване на наказателно дело

24. Основания за назначаване на предварително заседание.

Провеждането на предварително изслушване на делото е задължително в случаите, когато съдията, когато назначава делото за изслушване, не може сам да разреши целия комплекс от проблеми, възникнали по делото. По силата на чл. 229 от КПК се провежда предварително изслушване:

1) при наличие на молбата на страната за изключване на доказателства, декларирани:

а) след прочитане на материалите по наказателното дело,

б) след изпращане на наказателното дело с обвинителния акт (съд) в тридневен срок от деня, в който обвиняемият е получил копие от този документ;

2) ако има основания за връщане на наказателното дело на прокурора;

3) ако има основания за спиране, прекратяване на делото;

4) взема решение по разглеждането на делото с участието на съдебни заседатели;

5) ако има искане на страната за провеждане на процес без участието на ответника;

6) при наличие на влязла в сила присъда, която предвижда условна присъда на лицето, за което е образувано наказателно дело в съда, за извършено преди това престъпление.

Съгласно чл. 229 Наказателно-процесуален кодекс, причината за предварителното изслушване от съда е молбата на партията или на собствената инициатива на съдията, ако има основания, посочени в част 2 на чл. 229 Наказателно-процесуален кодекс.

Страната обаче трябва да подаде такава молба след преглед на материалите по наказателното дело или след изпращане на наказателното дело с обвинителния акт или обвинителния акт до съда в тридневен срок от деня, в който обвиняемият е получил копие от обвинителния акт или обвинителния акт.

При липса на искане от страна за провеждане на предварително изслушване, законът позволява то да се провежда по инициатива на съдия за вземане на решения по въпроси, посочени в част 2 на този член.

При липса на основанията, посочени в част 2 на този член, предварителното изслушване не се провежда. Молбата, подадена от страната пред съда за изключване на доказателства, се основава, по правило, на твърдение за нарушение на правилата за допустимост на доказателства при доказване в досъдебната фаза на наказателно дело.

Основанията за решението за връщане на наказателното дело на прокурора са посочени в чл. 237 Наказателно-процесуален кодекс и се отнасят до различни нарушения, извършени при изготвянето на обвинителен акт или обвинителен акт и предоставяне на копия от обвиняемия с цел осигуряване на правото му на защита, както и ако има основания за свързване на наказателни дела по чл. 153 Наказателно-процесуален кодекс, или при запознаване на обвиняемия с материалите по наказателното дело, той не е обяснил правата по чл. 5 на чл. 217 НПК.

Спирането на производството по делото се извършва, ако има основания, предвидени в чл. 238 Наказателно-процесуален кодекс. Тези основания са свързани с отсъствието на обвиняемия и неспособността му да участва в производството (вж. Чл. 238 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация).

Целта на разглеждането на наказателно дело с участието на съдебни заседатели се различава по редица съществени характеристики.

Изслушването в тази категория се извършва в съответствие с чл. Наказателно-процесуалният кодекс обаче е задължителен и съдържанието на обсъжданите въпроси значително се различава от общия ред за регулиране на тази форма на организация на подготовката за съдебното заседание. По-специално, наказателно дело, в което участват няколко обвиняеми, се разглежда от съда с участието на съдебни заседатели, ако поне един от тях подаде молба за разглеждане на наказателното дело от съда в посочения състав. Решението за назначаване на наказателно дело в съдебно заседание на журито следва да определи броя на съдебните заседатели, които трябва да бъдат призовани в съдебното заседание и които трябва да бъдат най-малко 20, а съдебното заседание ще бъде отворено, закрито или частично приключено. В последния случай съдът трябва да определи в коя част ще бъде закрито съдебното заседание. Решението на съдията по разглеждане на наказателното дело с участието на съдебни заседатели е окончателно. Последващият отказ на ответника да разгледа наказателното дело от съда с участието на съдебни заседатели не е приет (чл. 325 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация). Причината за провеждане на предварително изслушване е и необходимостта да се вземе решение за разглеждане на наказателно дело за тежко или особено тежко престъпление от трима съдии от федералния съд при наличие на молбата на подсъдимия, подадена преди назначаването на съдебното заседание (чл. 30, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс). ).

25. Редът за провеждане на предварителното изслушване.

Редът на предварителното изслушване се определя, като се вземат предвид задачите, пред които е изправен този етап, общите условия на производство в първата инстанция, както и специалните правила, които се отнасят пряко до този етап.

Така, освен че посочва името на съда, името и инициалите на съдията, който издава решението за назначаване на съдебното заседание, както и мотивите за вземане на решението, съдията трябва да вземе решение за мястото, датата и часа на съдебното заседание. При тези обстоятелства страните трябва да бъдат уведомени най-малко 3 дни преди началото на съдебното заседание (чл. 234 от НПК на Руската федерация). В случай на липса на предварително изслушване на надлежно уведомения ответник, предварителното изслушване следва да бъде отложено. По искане на обвиняемия в негово отсъствие може да се проведе предварително изслушване.

Решението за назначаване на съдебното заседание определя състава на съда в предстоящото съдебно заседание.

Предварителното заседание се провежда: 1) от самия съдия; 2) в закрито съдебно заседание; 3) с участието на страните, ако са изразили желание за това; 4) с участието на преводач, специалист, ако това е предвидено със закон.

Процедурата за провеждане на предварително изслушване е следната.

Съгласно и по чл. 234 от Наказателно-процесуалния кодекс, законодателят определя състава на участниците в предварително заседание. Тя се извършва от съдията само с участието на обвиняемия, прокурора, защитника, които са били предварително уведомени за призоваването на страните в съдебното заседание. Отказът на обвиняемия да участва в предварителното изслушване трябва да бъде доброволен. За груповите престъпления се изисква участие в предварителното изслушване на всички обвиняеми.

Процедурата за водене на протокол за предварително изслушване и представяне на коментари по него се определя от общите правила.

В определеното време съдията отваря съдебното заседание и обявява кой случай подлежи на съдебен процес. Съдебният секретар докладва за присъствието на лица, които трябва да участват, и за причините за неприсъствието. Липсата на други участници, които са били уведомени навреме, не изключва провеждането на предварително изслушване.

След това се установява самоличността на обвиняемия и се проверява своевременността на предаването на копие от обвинителния акт или обвинителния акт. В съответствие с част 2 на чл. 265 от Наказателно-процесуалния кодекс, процесът не може да бъде започнат по-рано от седем дни от датата на връчване на копието на обвинителния акт или на обвинителния акт.

Съставът на съда се обявява (съдията, който разглежда делото, секретарят, прокурорът, защитникът, жертвата и други лица, участващи в предварителното заседание). Всички участници се изясняват правото да поискат предизвикателство.

В съответствие с чл. 4 на чл. 235 от Наказателно-процесуалния кодекс тежестта на опровергаването на доводите на защитата за получаване на доказателства в нарушение на наказателно-процесуалното право е на прокурора.

Промяната в обвинението на прокуратурата може да доведе до промяна в компетентността на наказателното дело. В този случай (чл. 236 от ГПК) съдията отразява промяната в обвинението в решението и изпраща делото за компетентност.

Съдията има право да прекрати наказателното дело само при подготовка за съдебното заседание, ако стане ясно, че обстоятелствата на Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация и обстоятелствата, посочени в чл. 239 Наказателно-процесуален кодекс.

Прекратяването на наказателно дело води до едновременно прекратяване на наказателното преследване, тоест всички процесуални действия, извършени от прокуратурата, за да се изложи обвиняемият за извършване на престъпление (чл. 27 от Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация).

По силата на Наказателно-процесуалния кодекс съдът има право да обяви доказателствата за недопустими по искане на страните или по собствена инициатива по начина, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс. В случай на молба за изключване на доказателства, копие от този документ се предава на всички останали участници в процеса в деня, в който петицията е подадена в съда.

Според резултатите от предварителното изслушване действията на обвиняемия могат да бъдат преквалифицирани като по-малко тежко престъпление, а наказателното дело може да бъде отнесено от юрисдикция към по-нисша инстанция.

26. Видове решения, взети на предварителното изслушване.

В резултат на предварителното изслушване съдията може да вземе решение, което променя посоката на движението на наказателното дело до неговото прекратяване. Тези решения могат да се отнасят до преразглеждане на решенията на прокурора относно посоката на делото за компетентност, връщането му в етапа на предварителното следствие, спирането на движението на делото до изясняване или промяна на обстоятелствата, които възпрепятстват по-нататъшното му движение. Обстоятелствата, които са послужили за основа на решенията, изложени в Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация, са разгледани в следващите членове на чл. 34 за всеки вид съдийско решение. Тези решения придобиват стойността на процесуалните документи в решенията на съдията, изготвени в съответствие с изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс.

В резултат на предварителното изслушване прокурорът може да промени формулата на обвинението. Прокурорът има право да намали обхвата на обвинението, да изключи от обвинителния акт или обвинителния акт определени точки или да прекласифицира обвинението по наказателното право в по-малко сериозно. Това обстоятелство може значително да засегне юрисдикцията на делото. Съдът е длъжен да определи посочената промяна в решението за резултатите от предварителното изслушване и, ако е необходимо, да препрати делото на компетентността по чл. 31 - 36 НПК.

Решенията за удовлетворяване на молбата за изключване на доказателства и в същото време назначаването на съдебно заседание могат да бъдат отразени в едно решение на съдията. В същото време това решение трябва да посочва точно какви доказателства са изключени и в тази връзка, какви материали по наказателното дело не могат да бъдат разследвани, разкрити в съдебното заседание и използвани в процеса на доказване.

В списъка на решенията, взети в резултат на предварителното изслушване по наказателно дело в съответствие с чл. 236 от Наказателно-процесуалния кодекс, не споменава съдържанието на решението за промяна на превантивната мярка на обвиняемия в случай на удовлетворяване на неговата молба за предоставяне на време за запознаване с материалите по наказателното дело. Когато съдът установи нарушение на изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс относно правилата за удължаване на срока на задържане на обвиняемия (чл. 109), ако срокът за задържане на лицето в предварителното производство е изтекъл, съдът има право да промени превантивната мярка под формата на задържане, определи краен срок за пълно запознаване с материалите по делото.

В интерес на бързото решаване на въпросите, свързани с подготовката за съдебно заседание, законът установява общо правило за недопустимост на обжалване на решения, взети от съдия в предварително заседание. Изключение от това правило е съдебно решение за прекратяване на наказателно дело и за назначаване на съдебно заседание за решаване на въпроса за превантивна мярка.

В съответствие със закона при установяване на обстоятелствата, предвидени в ал. 3 - 6, част 1 на чл. 24 и стр. 3 - 6 ч. 1 чл. 27 от Наказателно-процесуалния кодекс, както и в случай на отказ на прокурора да се обвинява по реда на чл. 246 Наказателно-процесуален кодекс, съдията взема решение за прекратяване на наказателното дело. Съдията може също да прекрати наказателно дело, ако има основания, предвидени в чл. 25, 26 и 28 от ГПК.

Решението за прекратяване на наказателното дело във връзка с отказа на прокуратурата от прокурора показва кои обвинения е прекратено (член на Наказателния кодекс на Руската федерация), въз основа на кои членове от Наказателно-процесуалния кодекс на Р.Р. в случая.

Решението за отмяна или промяна на предварително избрана мярка за задържане представлява специална група въпроси, свързани с общата процедура за подготовка за съдебно заседание. Решението, взето на предварителното изслушване по този въпрос, може да бъде обжалвано от страните и

по време на изслушването.

Въпросът за обжалване на решенията на първоинстанционния съд, водещи до спиране на производството, вече е разгледан от Конституционния съд на Руската федерация.

Наредбата, установена от законодателя в чл. 7 на чл. 236 от Наказателно-процесуалния кодекс, е същият като този, признат преди от Конституционния съд на Руската федерация, в противоречие с Конституцията на Руската федерация. Междувременно по силата на чл. 125 от Конституцията на Руската федерация актове или техните отделни разпоредби, обявени за противоконституционни, губят своята сила, и съгласно ч. 2 на чл. 79 от Федералния конституционен закон "За Конституционния съд на Руската федерация" правната сила на решението на Конституционния съд на Руската федерация не може да бъде преодоляна чрез повторно приемане на норми, които се считат за несъответстващи на Конституцията на Руската федерация; прилагане.

Прочетете Повече За Конвулсии

Teraflex Advanced

Teraflex Advanced: инструкции за употреба и прегледиЛатинско име: Theraflex AdvanceКод ATX: M01AE51Активна съставка: глюкозамин + ибупрофен + хондроитин сулфат (глюкозамин + ибупрофен + хондроитин сулфат)


Най-добрите упражнения за вътрешната част на бедрото - топ 7 ефективни опции

Тънки, тонизирани крака - сън и завист на жените, обект на възхищение и привлекателност за мъжете. Но за да завладее един млад мъж само чрез разклащане на бедрото, си струва голямата работа.